Löpande bokföring

LÖPANDE BOKFÖRING

Redikå hjälper dig med hela eller delar av din löpande bokföring. Det eliminerar risken för fel i bokföringen och ni får en tydlig insikt i hur bolagets ekonomi ser ut.

Allt, mycket eller lite?

Givetvis ställer vi inga krav på hur mycket du överlåter på oss, men av vår erfarenhet så går bokföringen oftast snabbare om den helt utförs av oss då det ofta händer att fel i bokföringen tar längre tid att åtgärda än om den utfördes direkt från början. Vi sköter allt er bokföring eller delar av den, men finns också tillgängliga vid frågor. Välkommen till Redikå