Ekonomisk rådgivning

EKONOMI & RÅDGIVNING

Nyckeltal

  • Intäkter
  • Kostnader
  • Vinst

Vi hjälper dig med ekonomisk kontroll

Att ha full insikt i bolagets ekonomi är det viktigaste steget mot ett hållbart och framgångsrikt företagande. Givetvis ska fokus ligga på att där alltid finns pengar kvar i bolaget, även om det i början kan vara tufft. Vi hjälper dig att ha koll på intäkter kontra utgifter så att du kan sova tryggt om natten.

  • Löpande resultat- & balansrapport
  • Budget
  • Moms- & skattedeklaration
  • Strategier för ökade intäkter och minskade utgifter.

Givetvis ska vi alltid ha för mål att företaget går med vinst, även om det dom första åren kan vara tufft. Men dom bästa förutsättningarna att bygga ett framgångsrikt företag är att ha full kontroll på intäkter kontra utgifter.

En väl utformad budget är ett bra hjälpmedel att utgå ifrån när det gäller ditt företags ekonomi. Vi hjälper dig att göra en budget och ser till att du varje månad får en resultat- och balansrapport för att se till så att budgeten följs

Vi sköter moms och arbetsgivardeklarationer så ni kan fokusera på er verksamhet. Du får en rapport med hur mycker som ska betalas in till Skatteverket varje månad i god tid