BOKSLUT

Bokslut är det som tar mest tid och fokus från verksamheten. Det är väldigt viktigt att allt är korrekt eftersom felaktiga bokslut i värsta fall kan leda till åtal och fängelse

Låt oss hjälpa dig!

Oasvett om du eller en redovisningsbyrå sköter bokföring och bokslut är du som företagare fullt ansvarig för att allt blir korrekt utfört. Det innebär i sin tur att det är väldigt viktigt att välja rätt konsult att arbeta med, eftersom en konsults felaktigheter i bokföringen i slutändan drabbar dig. Vi har 25 års erfarenhet i branschen och eliminerar riskerna för att felaktigheter i bokslutet. Välkommen till Redikå